You are currently viewing Kool on alates esmaspäevast, 28. septembrist osalisel distantsõppel

Kool on alates esmaspäevast, 28. septembrist osalisel distantsõppel

Distantsõpe on rakendatud alates 28. septembrist kuni 6. oktoobrini G2 lennule.

Koolis jätkavad õppetööd G1 ja G3 lennud.

Täpsem info Stuudiumi suhtluses.