You are currently viewing Viimsi Gümnaasiumi õpirännete blogi avatud

Viimsi Gümnaasiumi õpirännete blogi avatud

Sellel õppeaastal on kaheteistkümnel Viimsi Gümnaasiumi õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Ennastjuhtiva õppija toetamine” raames välismaal täiendada.

Projekti üldine eesmärk on seotud muutunud õpikäsituse (st iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine) rakendamisega. Põhiline fookus on aga mentorlussüsteemil.

Praeguseks hetkeks on ennast välismaal täiendamas käinud kaheksa õpetajat. Nendest 4 osalesid koolitusel ja 4 olid Rootsi Estetiska Gümnaasiumis töövarjuks.

Kõikide õpetajate kogemuste kohta saab lugeda Viimsi Gümnaasiumi õpirännete blogist.

Lähemalt saab välisprojektide kohta lugeda siit.