TÜ lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor

16. novembril toimus üle-eestilise lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadi eesmärgiks on propageerida keeleteadust, mida koolides eraldi õppeainena ei õpetata ning võimaldada süvenemist maailma keelelisse mitmekesisusse.

Meie õppijatest osalesid Polina Peterson (G1), Katriin Agu (G2) ja Hele-Riin Hallik (G3).

Aitäh kõigile osalenutele ja palju õnne Katriin Agule ning juhendaja Kirsi Rannastele lingvistikaolümpiaadi riikliku lõppvooru kutse puhul!