You are currently viewing Geneetika õppepäev Tartu Ülikoolis

Geneetika õppepäev Tartu Ülikoolis

25. märtsil osalesid õpilased Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) korraldatud geneetika õppepäevadel, mis oli mõeldud gümnaasiumiõpilastele.

Üritus leidis aset Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Õppetuba viisid läbi Tartu Ülikooli bioloogia, biomeditsiini ja geenitehnoloogia tudengid. Meie koolist osales töötubades 28 õpilast (G1, G2 ja G3). Õpilasi saatis õpetaja Aive Mikk.

Toimus kaks töötuba:
1) Kriminalistika, kus õpilased said päriselt proovida seda, millega
tegeletakse sarjas CSI. Uurida, missuguse kahtlusaluse DNA proov klapib kuriteopaigalt kogutud prooviga.

2) Iseendal HIV retseptori mutatsiooni määramine – õpilased said
määrata kindlaks, kas nende DNA-s on mutatsioon, mis ei võimalda nakatuda teatud HI-viiruse tüvedega.