Karjäärikuu raames toimusid 20.11 külalistunnid

Teisipäeval, 20.11 oli Viimsi Gümnaasiumis külalistunde andmas kaks külalist, mis toimusid novembrikuu kui karjäärikuu raames, Tagasi kooli projekti kaudu.

Esimene külaline oli G3-2-l füüsikatunni raames Tallinna Ülikooli loodusgeograafia dotsent Reimo Rivis, kes enda, oma töö ja antud tunni kohta kirjutab järgmist: Enamiku lapsepõlvejärgsest elust olen liikunud ja tegutsenud Tallinna Ülikooli ja tema eelkäiate ruumides. 5+2+4 ülikooli õpingute lõpuosas hakkasin õpetama mitmeid loodusgeograafia ja geoteaduste metoodika kursuseid. Veelgi varem, magistriõpingute alguses, võtsid toonase Ökoloogia Instituudi teadlased mind enda juurde “õpipoisiks”. Teadlasena on minu peamised uurimisteemad seotud mere ja maismaa piirialadega, seal aset leidvate protsessidega ja nende dünaamikaga, seal levivate elupaikadega. Veel tegelen maastikuökoloogiliste ja geoteaduste didaktika teemadega. Oma tunnis püüdsin nooreteni viia arusaama, et loodusteadustes on kõik asjad loogilised ning ilusate faktide teadmise asemel oleks mõistlik selgeks teha nende seaduspärasuste tegelik toimemehanism. Samuti keskendusin erinevate loodusteaduste omavahelisele põimumisele. Erialast lähtuvalt keerlesid näited valdavalt ümber geoteaduste. Loodetavasti on neid inimesi nüüd rohkem, kelle teadmine näiteks Coriolise efektist ei piirdu kuivalt ettevuristava definitsiooniga “Coriolise efekti tulemusena kalduvad põhjapoolkeral sõltumata liikumissuunast liikuvad kehad sellest paremale ja lõunapoolkeral vastavalt vasakule; ekvaatoril efekt puudub ja maksimaalne on pooluste lähedal”, vaid nad on võimelised lihtsasti seletama, miks see nii on. Ühte paljudest seletavatest animatsioonidest võib näha siit: https://www.youtube.com/watch?v=aeY9tY9vKgs
 

Kui tahad veelgi enam kursis olla, millega Tallinna Ülikooli loodusteadlased tegelevad, siis saad seda populaarses võtmes teha meie meediaväravas: https://www.tlu.ee/meediavarav/blogid/LT või ökoloogia keskuse FB lehel: https://www.facebook.com/LTIOK/

Loodusteaduste tudengid loodusgeograafia välipraktikumis.
Teine külaline oli Kätlin Tiigi, kes on töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kiiritusravis kvaliteedijuht-füüsikuna  ja kiirgusohutusspetsialistina (nii kiiritusravis kui ka muud erialad, nukleaarmeditsiin, radioloogia jm) andis külalistunni teistsuguse füüsika ja rakendusbioloogia tundide raames. Enda, oma töö ja tunni kohta kirjutab Kätlin ise järgmist: “Töötan Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kiiritusravi keskuses kvaliteedijuht-füüsikuna ning koostöös mitmekesise kiiritusravi meeskonnaga tegeleme vähipatsientide kiiritusraviga. Gümnaasiumis mulle füüsika meeldis ja ülikoolis jätkasin õpinguid samal alal. Samuti pakkus mulle huvi meditsiin ja meditsiinisektor ongi koht, kus kohtuvad mitmed reaal- ja loodusteadused ning juba ülikooli ajal asusin tööle kiiritusravisse. Tunnis rääkisime reaalteaduste rakendustest peamiselt meditsiinivaldkonnas ja sellest, miks on oluline õppida tundma reaal- ja loodusteaduseid. Koolis võivad mitmed teemad tunduda teoreetilised ja elukauged, kuid tegelikult baseeruvad nendele algteadmistele meie jaoks väga olulised protsessid ja tehnilised lahendused (https://www.regionaalhaigla.ee/et/meditsiinifuusika-talitus)! Selleks, et mõista, kuidas asjad töötavad ja protsessid toimuvad, peab alustama algusest. Viimsi Gümnaasiumis nägin, et nendele õppeainetele ka palju tähelepanu pööratakse!”
 
 
Osa Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiiritusravi keskuse meeskonnast (vasakult dr Aidi Adamson-Raieste, dr Ingrid Kiitam, kvaliteedijuht-füüsik Kätlin Tiigi, dr Elen Vettus, väliskiiritusravi töö koordinaator Jelizaveta Ter-Minasjan)