Õppenõukogu koosolek

Õppenõukogu korraline koosolek toimub 11. oktoobril 2018 kell 16:00.
Päevakorras:
1) Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
2) Klassitunnistuse vormi kinnitamine
3) Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
4) Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
5) Vahenädalate arvestuste kinnitamine