Õppenõukogu koosolek

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 31.08.2018
Päevakorras:
– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
– Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.
– Töögruppide moodustamine
– Jooksvad küsimused