Lisa 2. Õpilaste teadmiste ja oskuste tagasiside põhimõtted, tingimused ja korraldus Viimsi Gümnaasiumis 21_22.docx (1)