Selgunud on VGM-i parimad emakeeletundjad

Detsembris viisid meie kooli emakeeleõpetajad läbi emakeeleolümpiaadi koolivooru, milles osalesid pea kõik kooli õpilased. Nüüdseks on selgunud parimad nii üleüldises arvestuses kui ka lendude lõikes.

Umbes 45 minuti jooksul lahendasid õpilased kokku viis ülesannet, pannes proovile nii enda õigekirja- kui ka funktsionaalse lugemise oskuse. Õigekirjaülesannetes kontrolliti täheõigekirja, kirjavahemärkide, kokku- ja lahkukirjutamise ning suure ja väikese algustähe reeglite tundmist. Lugemisülesande alustekst käsitles aga eesti keele peamisi murderühmi ning nende häälduslikku eripära.

Kuigi alati on arenemisruumi ning eksamit arvestades võiks meie perfektsionistidest abituriendid nii mõnegi põhireegli üle vaadata, on tulemused üsna rõõmustavad. Järgnevalt on välja toodud kooli tublimad.

G1:

  1. Gisela Brigita Kangur
  2. Henri Sillaste
  3. Marten Kukk

G2:

  1. Kadri Reisner
  2. Carmen Frei
  3. Keitlyn Karolina Asi

G3:

  1. Rebeka Järve
  2. Sebastian Oja
  3. Daniel Kiwan

Koondarvestus:

1. Rebeka Järve
2.-4. Sebastian Oja
2.-4. Daniel Kiwan
2.-4. Kadri Reisner
5. Gisela Brigita Kangur

Koolivoor oli ettevamistuseks 26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi maakondlikule piirkonnavoorule. Tänavuse olümpiaadi peateemaks on “Eesti keele hääldus” –  seega on vaja nii üldisi keeleteaduslikke kui ka murdeid puudutavaid teadmisi.