You are currently viewing Erasmus+ projekti veebikohtumine Rootsi Estetiska Gümnaasiumiga

Erasmus+ projekti veebikohtumine Rootsi Estetiska Gümnaasiumiga

25.-26. jaanuaril planeeris Erasmus+ projekti “The dreams and fears that I have” Viimsi Gümnaasiumi väike esindustiim minna Rootsi Estetiska Gümnaasiumisse, et leppida kokku lõpp-produktsiooni puudutavates detailides ja näha kooli, kus toimub mai alguses 1. lavastus. Ajastule kohaselt tuli teha plaanides muutusi ja teha kohtumine veebis.

Sellest hoolimata jõuti veebikohtumisel mitu head sammu edasi selleks, et 2.- 7. mai saaksid meie õpilased minna Rootsi ning 6.-9. juuni Rootsi õpilased tulla siia, et üheskoos tuua lavale 6 ruumis samaaegselt toimuva lavastuse, kus publikul on võimalus kuulata, näha ja kogeda Rootsi ja Eesti õppijate lähenemist hirmude ja unistuste teemale.

Kohtumisel osalesid VGMist: Andreas Kalvet muusikatiimi juht, Emily Bruus teatritiimi juht, Maarja Urb projekti koordinaator ning Rootsi Estetiska Gümnaasiumist teatriõpetaja Ulrica Almgardz ning Carina Lepp Persson rootsipoolne koordinaator. Kahjuks muusikaõpetaja Liselott Almroth haigestus ja ei saanud osaleda.   

Valmimas on midagi tõeliselt põnevat!

Pilt on sama projekti raames novembris toimunud veebikohtumiselt õpilastega.