You are currently viewing Rebecca Hanson (G2): Õpetajal on võimalus kujundada paremat ühiskonda

Rebecca Hanson (G2): Õpetajal on võimalus kujundada paremat ühiskonda

Käimas on Viimsi haridusaasta, mis andis põhjust uurida, miks võiks õpetajaks hakata. Küsisin valla üldhariduskoolide ja Viimsi gümnaasiumi õpetajatelt erinevaid küsimusi nende ameti kohta ning panin 75 õpetaja poolt antud vastuste põhjal kokku järgneva loo. Küsimustikule vastajatel oli võimalus jääda anonüümseks, et saaks võimalikult ausalt arvamust avaldada. 

Viimasest Viimsi Teatajast saab lugeda täpsemalt selle kohta, millised mõtted seoses sellega kõige enam kõlama jäid: