You are currently viewing Sisseastumise infotund 28.01 kl 18.00

Sisseastumise infotund 28.01 kl 18.00

Ootame kõiki huvilisi 2021/2022 õppeaasta sisseastumise infotundi. Mis on gümnaasiumis teisiti? Perioodid. Kokkuvõtvad nädalad. Kursuste süsteem. Moodulained. Valikained. Tagasisidesüsteem. Kooliastmehinded. Mentorid ja mentorgrupid. Uurimis- ja praktiline töö. Riigieksamid. Küpsuseksam. Vabatahtlik töö. Mitmed erinevad õpigrupid. Sellest kõigest infotunnis lähemalt.

Tutvustame kooli, räägime sisseastumisprotsessist ja vastame teie küsimustele.

Infotund toimub siin: Microsoft Teams. Olete oodatud!