You are currently viewing Täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele

Täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.

Täpsemad juhised leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi infokirjast: jõulueelsed piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele, täienduskoolitustele.

Vaata infokirja SIIT!