You are currently viewing Muudatused kooli sisseastumise kuupäevade osas

Muudatused kooli sisseastumise kuupäevade osas

Seoses sellega, et kool on distantsõppel, on muutunud kooli sisseastumisega seotud toimingud:

  • G1 vastuvõtukatsetele registreerimine 6.03-19.04.2020
  • Hiljemalt 20.04 kutse otse vestlusvooru (testidest vabastamine)
  • 2.05 alates kell 10 vestlusvoor heade ja väga heade tulemustega õppijatele ning testivoor neile, kel tunnistusel rahuldavaid
  • 7.05 kell 15-17 lisatest neile, kel 2.05 pole võimalik osaleda
  • 12.05 testivooru tulemuste teatamine
  • 16.05 vestlusvoor neile, kel testivooru lävend ületatud
  • 21.05 alates 14 täiendavad vestlusvõimalused
  • 19.-25.06 sisseastumisdokumentide esitamine – jääb samaks
  • 26.06 koolipoolne lõplik õppijakoha kinnitamine – jääb samaks

Lisaküsimuste korral palun pöördu:

Ingrid Hermet, õppejuht

Vaata ka: https://vgm.edu.ee/g1sisse/