You are currently viewing Tule arenda raamatukogust õpikeskus

Tule arenda raamatukogust õpikeskus

Otsime oma kooliperre õpikeskuse juhti, kelle peamiseks tööülesandeks on kooli raamatukogust õpikeskuse arendamine ja selle juhtimine.

Meie visiooni järgi on õpikeskuseks kogu koolimaja, kuid selle süda asub kooli raamatukogus. Õpikeskuses on võimalik õppida ning teha iseseisvaid töid, laenutada teavikuid (nii ilukirjandust kui ka õpikuid), teha rühmatöid ja saada abi infootsinguteks.

Õpikeskuse juht aitab kaasa nii asendustundide kui ka järeltööde klassi läbiviimisel, on abiks näituste korraldamisel, vajadusel abiõpetaja,  mentor ja mõne kursuse juhendaja ning paindlikult abiks muudes vajalikes tegevustes.

Vaata lähemalt: https://vgm.edu.ee/ametid/