G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)
Mooduli eesmärk
Õpetajatöö on auväärne ja eriline amet, mis sisaldab palju loomingut ja õppimisvõimalusi. Kui Sa tahad tulevast ühiskonda muuta, Sulle meeldib esineda ning naudid teadmiste ja oskuste edastamast, siis see moodul on just Sinu jaoks. Mooduli kursused annavad algteadmised õppimisprotsessi eeltingimustest, õpikeskkonna loomisest ja kirsiks tordil on võimalus ka päriselt katsetada ning õpilasi juhendada.
Maksimaalne õpilaste arv: 18 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Õppimine ja areng” lähtub Carol Dwecki võimekususkumuste teooriast, mille järgi iga inimene on võimeline arenema ja edu saavutama. Kursusel käsitletakse aju funktsioonide arengu ja küpsemise põhimõtteid ning aju arengu seaduspärasustest tulenevaid erinevusi eelkooliealiste, teismeliste ja täiskasvanud õppijate õppimisprotsessis.  Muu hulgas keskendutakse taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja täidesaatvate funktsioonide rolli mõistmisele õppimisel ja õpetamisel.
Kursusel “Õpikeskkonna loomine ja õppeprotsesside juhtimine” saad Sa vajalikud teadmised ja oskused tunni ülesehitusest, erinevatest meetoditest, mida õppeprotsessis kasutada, tagasisidestamisest ning käitumise juhtimisest klassiruumis. Kursus annab Sulle vajalikud tööriistad, mida praktika käigus kasutada.  
Praktika “Mina õpetajana” käigus saad Sa end proovile panna õpetajana kasutades mooduli teistel kursustel omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikavorme on erinevaid: huviringide juhendamine, paarisõpetamine koos tegevõpetajaga, järelaitamistunnid. Oluline osa praktikas on eneseanalüüsil ja tundide reflekteerimisel.

Close Menu