G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)
Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab, mis on õiguse roll ühiskonnas ja kuidas seadused ning rahvusvahelised suhted meid igapäevaselt mõjutavad, siis see moodul on loodud Sulle. Kursused viivad Sind õigusruumi, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia maailma.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Inimene ja õigus” on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja – korraldust õigusharude kaupa. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Kursuse õppimise järel peaksid õpilased olema võimelised nägema neid ümbritsevat õigusruumi avara pilguga ning oskama esitada otstarbekohaseid küsimusi.
Kursuse “Rahvusvahelised suhted” eesmärgiks on anda õpilastele teadmisi rahvusvaheliste suhete erinevatest valdkondadest, nende omavahelistest mõjutustest, rahvusvahelisi suhteid käsitlevatest teooriatest, peamistest rahvusvahelistest organisatsioonidest ning rahvusvahelise elu aktuaalsetest probleemidest kaasajal.
Kui paned ette värviliste klaasidega prillid, näed maailma konkreetses värvitoonis. Ideoloogiatega on sarnane lugu: igal ideoloogial on ühiskonna toimimisest oma arusaam. Kursus “Poliitilised ideoloogiad” annab ülevaate tänapäeva poliitilistest ideoloogiatest, nende tekkelugudest, sarnasustest ja erinevustest. Kursuse käigus saad erinevate ideoloogiate vaadetest lähtudes mõista ja mõtestada ühiskonnas toimuvat ning võtta seejärel iga käsitletud ideoloogia suhtes isiklik argumenteeritud seisukoht.

Close Menu