G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)
Mooduli eesmärk
Selles moodulis õpid orienteeruma digimaailma mitmekesisuses ning saad katsetada võimalusi ise selle maailma rikastamiseks. Mooduli kursused sisaldavad programmeerimise põhitõdesid, algteadmisi küberkaitsest ja tõsimängude disainimise ja arendamise maailma tutvustust.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel “Programmeerimine” käsitletakse programmeerimise põhikonstruktsioone. Kursusel läbitavad teemad on muutujad, andmetüübid, valikulause, veateadete analüüs, tsükkel, funktsioonid. Õppeaine koosneb omavahel integreeritud  programmeerimise teemadest, mida toetavad läbivalt praktilised harjutused.
Kursus “Digitaalsete tõsimängude loomine” on ülevaatlik sissejuhatus tõsimängude disainimise ja arendamise maailma. Kursuse raames keskendutakse teemadele nagu üleüldise mänguteooria algtõed, erinevad mänguplatvormid ja žanrid. Muuhulgas on kursuse teemadeks gameplay, mängu sisemine mehhaanika, oma mängumaailma ja sinna juurde käiva – loo, tegelaste, dialoogi, graafika ja heli – loomine. Selle kõige raames saab kätt proovida heli- ja fototöötluses, 3D graafikas ja programmeerimises, mis on kõik mängu arendamiseks vajalikud oskused. Kursuse praktiliseks väljundiks on grupitöödena prototüüpide loomine.
Kursuse “Küberkaitse” käigus saavad õpilased ettekujutuse küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning omandavad algteadmised. Õpetuse eesmärk on panna alus turvalise küberkeskkonna põhimõtete mõistmisele, kujundada turvateadlikkust ja valmisolekut vajaduse toetada kogukondliku küberturvalisuse teadlikkuse tõstmist.

Close Menu