Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.
G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)

Loodusteadused  Õigusruum ja
politoloogia
IT Kultuur ja ühiskond Inimene ühiskonnas Õpetaja kui juht

Koolil on õigus teha muudatusi moodulite sisus ja vormis.

Close Menu