Mooduli eesmärk
Seda moodulit valides saad Sa teada, mida tähendab rekreatsioon ja kuidas see aitab kaasa aktiivsele eluviisile. Läbi mooduli kursuste on Sul võimalik arendada endas mõtteviisi ja positiivset hoiakut, mida saad enda ja teiste jaoks oma tervise ja heaolu nimel kasutada. Omandad teadmisi ja oskusi rekreatiivsete ürituste korraldamiseks, mida saad ka praktikas ellu viia.
Maksimaalne õpilaste arv:  24 õpilast
Moodulite kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel Sissejuhatus rekreatsiooni ja rekreatiivsete tegevuste korraldamine” tutvutakse rekreatsiooni mõiste ja tema erinevate rollidega ning avatakse erinevate vaba aja ja puhketegevuste rekreatiivne olemus. Aine juhatavad sisse rekreatsiooni üldloengud, mida täiendavad erinevate teemadega individuaalsed ülesanded ning nendele järgnevad seminarid. Kavas on õppekäigud ning kaasatud on ka huvitavad külalislektorid. Koostööd tehakse Tallinna Ülikooli rekreatsiooni osakonnaga, ühendusega “Eesti Terviserajad” ja klubiga “Viimsi Sport”. Aine praktilise osana kavandatakse ja teostatakse kursusel osalejatega “Meie rekreatiivne projekt”.
Kursuse “Giidindus” käigus omandatakse giiditööks vajaminevaid oskusi ja teadmisi nii Viimsi kui ka Tallinna ajaloost, arhitektuurist ning vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist bussi-, jalgsi- ja Segway ekskursioonidel, tehakse ettekandeid võimalusel ka erinevates võõrkeeltes.
Kursus “Looduses liikumine” keskendub matkamisoskuste omandamisele ja nende oskuste rakendamisele loodusmatkadel. Kursusel õpitakse tundma Eesti tüüpilisemate koosluste silmatorkavamaid organismiliike nii, et hiljem oleks võimalik teadmisi juba ise ka retkejuhina jagada.

Close Menu