Mooduli eesmärk
Selle mooduli kaudu on Sul võimalus tutvuda inseneri elukutsega. Koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga on loodud moodul, et populariseerida tehnoloogia valdkonda ning anda praktilisi teadmisi ja oskusi, mida vajavad insenerid oma igapäevatöös.
Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus inseneeriasse ja 3D modelleerimine” tutvustab erinevaid inseneeria valdkondi kaasates spetsialiste ja praktikuid. Kursusel omandatakse Sketch Up programmi abil 3D modeleerimise oskused ning tulemusena loob iga õpilane oma kodust 3D mudeli. Kursusel külastatakse Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuslaborit.
Kursusel “Joonestamine AutoCADis  ja meeskonnatöö” omandatakse AutoCAD-is esimesed olulised käsud ja toimingud. Meeskonnatöös pannakse proovile joonise lugemise oskus ja käeline osavus.
Kursusel “Tootearendus ja mehhatroonika” tutvustatakse tootearendust, tootearenduse protsesse ja tehnoloogiaid ning inseneritööd. Praktilises osas teostatakse meeskonnatööna projekt. Igal meeskonnal tuleb eelnevaid teadmisi kasutades valmistada enda väljamõeldud toote prototüüp.

Close Menu