Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab ettevõtlusalaste teadmiste omandamine, siis läbi selle mooduli saad ettevõtlikkust arendada praktilise tegevuse kaudu. Mooduli kursuste käigus luuakse väikestes meeskondades õpilasfirma ning läbi selle juhtimise omandatakse äritegevuse põhimõtted, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Mooduli viimane kursus keskendub e-äri võimalustele ja riskidele.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Õpilasfirma loomine” on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse.  Kursuse käigus omandatakse planeerimis- ja meeskonnatööoskused.
Kursus “Õpilasfirma juhtimine” on jätk “Õpilasfirma loomise” kursusele, kus õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid.  Aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse ning koostatakse aastaaruanne. Kursusel omandatakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi.
Kursus “E-äri” on jagatud kolmeks teemaderingiks: e-haldus; e-ärimudelid ja e-isikute kaitse. E-halduse tundides lähtutakse ettevõtja perspektiivist, milline on riigi e-keskkond ja globaalsed võimalused e-äriks. E-isikute kaitse puhul pööratakse tähelepanu piirangutele: nii juriidiliste kui ka eraisikute turvalisusele ja õigustele. E-ärimudelite tunnid on pühendatud erinevate sektorite ärivormide tutvustamisele: andmeäridest sotsiaalmeediani.

Close Menu