Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.
G2 astmes pakutavad moodulid

Inimene ja keemia Ettevõtlus Inseneeria Ruum ja disain Rekreatsioon Filmindus* (avatakse 2019/20 õ.a.)

 
Hetkel Viimsi Keskkoolis õppivatel noortel, kes jätkavad õpinguid Viimsi Gümnaasiumi G2 astmes, on võimalus jätkata oma suunapõhist õpet või teha uus valik lähtuvalt oma huvidest ja pakutavatest moodulitest.
Majandus-sotsiaalsuuna õpilased saavad valida G2 ettevõtluse ja G3 sotsiaalvaldkonna moodulid näiteks “Õigusruum ja politoloogia” või “Inimene ühiskonnas”.
Loodus-ja reaalsuuna õpilastel on võimalus jaguneda moodulite “Inimene ja keemia” või “Inseneeria” vahel ning G3 valida näiteks “Loodusteadused” või “IT” moodul.
Humanitaarvaldkonna õpilastel on võimalus valida näiteks “Ruumi ja disaini” või “Rekreatsiooni” moodul, mis on samuti humanitaarvaldkonna suunitlusega. Lisaks on alustaval G2l sel aastal võimalik valida G1 moodulitest teatrikunst ning 21. sajandi meediaruumi moodul. Suunapõhise õppe jätkamiseks võimalus jätkata C võõrkeele õpinguid valikkursustena. Soovitame jätkata sama keele õppimist, mida 10. klassis alustati.
G3 astmes on humanitaarihuvilistel võimalus valida “Kirjandus ja ühiskond”, aga samuti haakub selle valdkonnaga ka “Inimene ühiskonnas” ning “Õigusruum ja politoloogia” moodul.
Ükskõik, milline moodul G2s valitakse, on G3s juba võimalik uusi valikuid teha ja miks mitte valida G3s hoopis konkreetsesse valdkonda mittekuuluv moodul “Õpetaja kui juht”, kus saad oma teadmiste ja oskuste edasiandmist õppida ja seda ka praktikas rakendada.
Lisaks saad oma huvidest lähtuvalt valida juurde erinevaid valikkursusi, mis sinu moodulõppe valdkonda toetavad ja laiendavad.

Close Menu