Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab tutvumine kaasaegsete ja erinevate teatrikunsti maastikega, panna ennast proovile ja arendada eneseväljendust, siis on see moodul Sulle.  Mooduliga liituja on huvitunud teatrist, muusikast, kunstist ning oskab iseseisvalt otsida, uurida, soovitada etendusi, kontserte, näitusi, tekste jne. Mooduli kursused annavad vajalikud teadmised ja oskused, et mooduli lõpuks luua ühine lavastus publikule.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Teater ja draama“ raames kohtub mooduli valinud õpilane teatri algtõdedega. Aine seovad ühte praktilised kogemused ja teooria. Mis on teater? Kust sai teater alguse? Kuhu on teater tänaseks arenenud, kuhu teel? Need on vaid mõned küsimused, millele tundides vastuseid otsime ja seda korraga joostes ja lugedes, maas roomates, etendusi külastades ja analüüsides ning teatriajalugu uurides. Näitlemine on tähelepanu juhtimise kunst ja nii ongi esimese perioodi põhiküsimus: kuidas suunata enda ja teiste tähelepanu.
Kursusel „Lavakõne ja hääl“ seisab õpilane silmitsi hääle, sõna ja tekstiga. Kuigi ainult üks paljudest, on sõna teatrikunstis (ja elus) siiski erakordselt oluline vahend info edastamiseks. Kuidas rääkida nii, et mõte jõuaks kuulajani? Kuidas panna tekst elama? Lavakõne kõrval pööratakse palju tähelepanu ka sellele, mis on rääkimise alus – hääl. Õpime tundma oma häält, seda julgelt ja ohutult kasutama, sellega mängima. Õpime kõnetehnilisi võtteid, arendame diktsiooni ja hääleulatust, võttes aluseks igaühe hääle eripärad jne. Muusikalise eneseväljenduse osa selles moodulis hõlmab endas erinevaid muusikalisi tegevusi nagu hääle ja diktsiooni harjutused, rütmika ning improvisatsioon. Võimalusel saavad ka kõik individuaalset hääleseadet. Kursuse raames toimuvad nii individuaal- kui grupitunnid ja perioodi lõpuks on iga õpilane ette valmistanud ühe proosa- ning ühe värssteksti.
Kursus „Teater ja füüsis“ on üks osa teatrimooduli tervikust, kus pööratakse enam tähelepanu kehale ning tuuakse mänguruumi kokku esimese kahe perioodiga omandatud teadmised ja oskused. Kui pianistil on klaver, kui trummaril on trummid, siis näitlejal on keha. Aga täpselt niisamuti, nagu pianist peab tundma klaverit, peab näitleja tundma oma instrumenti. Kus on minu keha piirid, mida mu keha suudab, kuidas seda suutlikkust arendada ja ennekõike – kuidas panna keha mängima? Kuidas kasutada häält, kui keha liigub?  Kuidas jõuda loomuliku orgaanikani liikudes ja kõneledes? Kursuse jooksul tehakse erinevaid harjutusi ja etüüde, arendamaks kõike eelpool mainitut. Kursuse lõpuks luuakse ühine lavastus.

Close Menu