Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui Sind huvitab loodusvaldkond ja soovid läbi vahetu looduse tunnetamise saada ülevaadet meid ümbritsevast keskkonnast ja vastastikusest koosmõjust. Kursust “Põnev maapõu” viiakse läbi koostöös TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
“Praktiline loodus” kursusel saab ülevaate igapäevaselt inimest ümbritsevatest taime-, looma-, seene- ja bakterite liikidest, nende võimalikust kasulikkusest ja ohtudest inimesele kokkupuutel nii looduses kui toidulaual. Tutvutakse näiteks kalapüügi, jahipidamise reeglitega, võõrliikide ja ohustatud liikidega, mürgiste ja eksootiliste taimedega. Teemade valik sõltub kursusel osalejate huvidest. Võimalusel kasutatakse õpet avatud õpikeskkonnas: looduses, loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.
“Loodus, tehnoloogia ja ühiskond” kursusel käsitletakse teemasid, kuidas sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised väärtused mõjutavad teaduslikke uurimusi ja tehnoloogia arengut ning vastupidiselt, kuidas viimased mõjutavad ühiskonda, poliitikat ja kultuuri. Kursus aitab õpilastel mõista saavutusi ja suundumusi loodusteadustes, määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides, hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia mõju inimesele ja keskkonnale. Kursuse raames lahendatakse erinevaid  probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid, koostatakse esitlusi, postreid, kirjutatakse kriitilisi esseesid jne.
Kursus “Põnev maapõu” on laiapõhjaline sissejuhatus geoloogia ja mäenduse ainetesse. Peamine rõhk on praktilistel töödel ning kaasaval õppimismetoodikal. Programmi ülesehitamisel on silmas peetud nii ühiskonnas oluliste teemade kajastamist ning sidumist igapäeva eluga kui ka õpilastele üldiselt alati suurt põnevust pakkuvate teemade, nagu näiteks meteoriitika, käsitlemist. Oluline osa kursusest on ka kodukoha ümbruse tundmaõppimine läbi matkade ning välitööde. Kursuse läbiviijateks on Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi õppejõud.
 

Close Menu