Kirjandus ja keel

Mooduli eesmärk

Kui Sulle meeldib lugeda nii eesti kui ka inglise keeles, arutleda loetu üle ja proovida erinevate tekstide tõlkimist, siis see moodul on Sulle. Äratame kirjanduse, inglise keele õppimise ja erinevate tekstide tõlkimise kaudu huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse „Müüt ja kirjandus“ eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe, mõista intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtekuuluvust. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – võimaldavad vanade lugude kaudu uurida väärtuste muutumist ajas ning mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt.

Kursus “Briti ja Ameerika kirjandus inglise keeles” annab ülevaate Briti ja Ameerika kirjanduse ajaloost ja tänapäevast. Alustame algusest (“Beowulf”) ning liigume läbi sajandite (mh. romantikud, realistid, modernistid, post-modernistid, feministid, fantaasia ja ulme) tänasesse päeva. Kursus toimub inglise keeles ning enam-jaolt seminari vormis –  lugeda ja arutada saab nii luulet, novelle, romaane kui ka filme. Kohustuslikeks romaanideks on George Orwelli “Animal Farm” ja Margaret Atwoodi “The Handmaid’s Tale”.

“Tõlkekursus” annab algteadmised suulisest järeltõlkest ja esmase praktilise kogemuse selles. Kursusel kasutatakse õpitud võõrkeelt (inglise keelt) kui töövahendit, tõlkimise protsessi mitmesuguseid aspekte käsitletakse praktika käigus. Kursus viiakse läbi kogemusliku õppena, õpilased kasutavad inglise keelt lugemisel ja ettekannete tegemisel ja emakeelt suuliseks järeltõlkeks. Kursuse jooksul külastatakse Tallinna Ülikooli sünkroontõlke kabinetti ja kohtutakse praktiseeriva tõlgiga. Materjalidena kasutatakse ingliskeelseid ajakirju ja ajalehti internetis (The Times, The Guardian, Time, Newsweek, The Economist jm).