Mooduli eesmärk
Kui Sulle meeldib lugeda nii eesti kui ka inglise keeles, arutleda loetu üle ja proovida erinevate tekstide tõlkimist, siis see moodul on Sulle. Äratame kirjanduse, inglise keele õppimise ja erinevate tekstide tõlkimise kaudu huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Müüt ja kirjandus“ eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe, mõista intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtekuuluvust. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – võimaldavad vanade lugude kaudu uurida väärtuste muutumist ajas ning mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt.
Kursus “Briti ja Ameerika kirjandus inglise keeles” annab ülevaate Briti ja Ameerika kirjanduse ajaloost ja tänapäevast. Alustame algusest (“Beowulf”) ning liigume läbi sajandite (mh. romantikud, realistid, modernistid, post-modernistid, feministid, fantaasia ja ulme) tänasesse päeva. Kursus toimub inglise keeles ning enam-jaolt seminari vormis –  lugeda ja arutada saab nii luulet, novelle, romaane kui ka filme. Kohustuslikeks romaanideks on George Orwelli “Animal Farm” ja Margaret Atwoodi “The Handmaid’s Tale”.
“Tõlkekursus” keskendub kirjalikule tõlkele. Üldise tõlketeooria kõrval käsitletakse erinevusi tõlketüüpide vahel (ilukirjanduslik tõlge, subtiitrid, manuaalid, dokumendid, ajakirjanduslik tõlge), tutvutakse tõlkimise ja toimetamise protsessiga (toimetaja märgid, tõlkimise etapid) ning tehakse praktilist tööd tõlkides erinevatest žanritest pärit tekste. Kursuse läbinul on parem arusaam tõlkija osast tõlkeprotsessis, tõlkimise põhilistest reeglitest, tõlkepraktikast, emakeelest. Kursus toimub inglise keele baasil.

Close Menu