Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.
G1 astmes pakutavad moodulid

Loodus ja keskkond Majandus Reaal Kirjandus ja keel 21. sajandi meediaruum Teatrikunst

Koolil on õigus teha muudatusi moodulite sisus ja vormis.

Close Menu