ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019 õppeaastal

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 20.03.2019
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 20.12.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 13.12.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestustele lubamine
– Arvamuse andmine arenguvestluste tingimustele ja korrale
– Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 11.10.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Klassitunnistuse vormi kinnitamine
– Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Vahenädalate arvestuste kinnitamine
– Jooksvad küsimused

 

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 31.08.2018
Päevakorras:

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
– Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.
– Töögruppide moodustamine
– Jooksvad küsimused

 

Tulevased õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 12.06.2019

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 19.06.2019

Õppenõukogu korraline koosolek nr 8, 30.06.2019

Close Menu