ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr 7, 19.06.2019
Päevakorras:

– Päevakorra tutvustamine, eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
– Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga, kuld- ja hõbemedaliga
– Viimsi Gümnaasiumi arengukavale arvamuse andmine
– Muu jooksev info

Õppenõukogu korraline koosolek nr 6, 12.06.2019
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Õpilaste järelarvestusele lubamine
– Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
– Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tunnustuskirjaga
– Vaheaasta taotluste läbivaatamine
– Kooli arengukava esitamine arvamuse andmiseks
– Ettepanekute esitamise vormi tutvustus G3 õpilaste kuld- ja hõbemedali ning kiituskirjaga tunnustamiseks
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 5, 20.03.2019
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 4, 20.12.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestusele lubamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 3, 13.12.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
– Järelarvestustele lubamine
– Arvamuse andmine arenguvestluste tingimustele ja korrale
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 11.10.2018
Päevakorras:

– Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
– Klassitunnistuse vormi kinnitamine
– Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse
– Vahenädalate arvestuste kinnitamine
– Jooksvad küsimused

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 31.08.2018
Päevakorras:

– Õppenõukogu sekretäri valimine
– Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
– Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
– Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.
– Töögruppide moodustamine
– Jooksvad küsimused

Tulevased õppenõukogu koosolekud

Järgmine õppenõukogu korraline koosolek toimub 30.08.2019

Close Menu