Otsime raamatukogu juhatajat ja administraatorit

Otsime kooliperre visiitkaarti ehk esinduslikku administraatorit, kelle peamisteks tööülesandeks on kooli heakorra jälgimine, kooli valvesüsteemi jälgimine ja suhtlemine turvafirmaga, külaliste vastuvõtmine ja suunamine. Tööle asumise aeg on 21. august 2018.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on vähemalt keskharidus;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
 • saad hakkama nii inglise kui vene keeles suhtlemisega;
 • oskad kasutada internetikeskkonda;
 • oled aktiivne, hooliv, hea suhtleja ja kuulaja.

Otsime kooliperre raamatukogu juhatajat, kelle peamisteks tööülesandeks on kooli raamatukogu kui õpikeskuse loomine ja käivitamine, õppekirjanduse kogu ja põhikogu komplekteerimine lähtudes kooli õppekavast ja ainekavadest, kultuuri- ja ühiskonnateadlikkust ergutavate sündmuste korraldamine ning järeltööde tunni läbiviimine. Tööle asumise aeg on osalise koormusega 18. juunist 2018 ja täiskoormusega alates 13. augustist 2018.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad erialast haridust või kutsestandardi „Raamatukoguhoidja III, IV ja V“ kutsekvalifikatsiooni vähemalt III taset;
 • oled täpne, koostöövalmis, vastutustundlik ja laia silmaringiga;
 • valdad tänapäevast infotehnoloogiat ja erialast arvutitarkvara;
 • oled loov, aktiivne, hooliv, hea suhtleja ja kuulaja.

Kutsume Sind oma meeskonda, kus Sul on:

 • huvitav vastutus- ja vaheldusrikas töö,
 • hea töökeskkond ja – tingimused,
 • soe, sõbralik ja toetav õhkkond,
 • võimalus tunda ennast kaasatuna ja väärtustatuna ühises kooliperes.

Täida kandideerimisavaldus hiljemalt 1.mail 2018, kuhu lisad oma CV ja vabas vormis tutvustuse (kirjalikult, videona vms), kus esitled ennast ja nägemust oma rollist koolis.