Otsime õpetajaid

Oleme 1. septembril 2018 õppetööd alustav riigigümnaasium. Meil on õnn luua oma kool puhtalt lehelt. Oleme loomas kooli, mis annaks õpilasele parima elamuse enda võimete avastamisel. Uus koolikultuur ei juhtu kogemata. Usume, et muutuse jõud oled Sina!

Kutsume Sind oma meeskonda, kus Sul on:

 • võimalus koostöös ehitada sisuliselt üles omanäoline, uudne ja noortele atraktiivne gümnaasium,
 • kaasaegne keskkonnasõbralik keskkond,
 • huvitav vastutus- ja tähendusrikas töö,
 • erinevad eneseteostuse- ja arenemisvõimalused,
 • tugi väljakutsete ettevõtmisel,
 • soe, sõbralik ja toetav õhkkond,
 • võimalus tunda ennast kaasatuna ja väärtustatuna ühises kooliperes.

Otsime oma meeskonda kehalise kasvatuse õpetajaid, kes kujundavad motiveeriva õpikeskkonna, innustavad õpilasi tundma rõõmu liikumisest, kehalisest aktiivsusest, tervislikust eluviisist ja enda füüsilisest arengust. Uuringud on näidanud, et tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis aitab tõsta õpilaste õpitulemusi.

Meie meeskonnas on veel ruumi sõbralikele ja paindlikele, ent nõudlikele ja sihikindlatele matemaatikutele. Nendele, kes suudavad ühelt poolt muuta matemaatika põnevaks ja pingutust nõudvaks õppeainest huvitatutele ning teiselt poolt mitmetele õpilastele kõige keerulisemana näiva aine arusaadavaks ja vajalikuks. Kui Sa oled aktiivne, tahad teha koostööd nii oma õppeaine sees kui ka leida kokkupuute ja koostöökohti teiste õppeainete ja õpetajatega, siis tule meile!

Lisaks otsime kahte vene keele õpetajat, kelle soov on muuta vene keel õpilastele tähenduslikuks ja vajalikuks. Vene keel ei ole meie noortele lihtne keel õppida, kuid kui Sa tunned, et sellest raskusest on võimalik üle saada julgustades noori vene keelt rääkima, kasutades mitmekülgset keeleõppemetoodikat, tekitades huvi keele ja kultuuri vastu nii ainetundides kui tunnivälistes tegevustes, siis jagame samu põhimõtteid. Me usume, et vene keele oskus on hädavajalik ning ootame enda meeskonda just Sind!

Leiame, et erinevate võõrkeelte valdamine avab mitmeid uksi meie noortele. Seega otsime prantsuse keele õpetajat, kes muudab keeleõppe mänguliseks ja huvitavaks ning keskendub olulisel määral suulise kõne arendamisele.

Noored peavad majanduse- ja ettevõtlusalaseid teadmisi väga oluliseks ning seda arvamust jagame ka meie. Leiame, et üks olulisi praktilisi väljundeid, kus õppida reaalselt ettevõtte toimimist, on õpilasfirma. Otsime majanduse ja ettevõtluse valikainete õpetajat, kellel on olemas kogemus ja/või seos selle valdkonnaga ka väljaspool haridussüsteemi.

Otsime bioloogia valikkursuste õpetajat, kes aitaks kokku panna noortele vajaliku loodusainete mooduli koostöös teiste loodusvaldkonna valikainete õpetajatega ning oma ainetes keskenduks praktiliste oskuste ja teadmiste arendamisele.

Täida kandideerimisavaldus hiljemalt 16. aprillil, kuhu lisad:

 • oma CV,
 • videotutvustuse, kus
  • tutvustad ennast, oma nägemust ja ideid uuest koolist,
  • pakud välja valikkursuse(d) või vabaained, mida oled valmis juhendama nt järgmistes valdkondades (täpsed valdkonnad kujundame koos meeskonnaga):
   • meedia;
   • kaunid kunstid (kunst, arhitektuur, muusika, draama, film jms);
   • IT;
   • LTT;
   • majandus ja ettevõtlus;
   • humanitaar;
   • reaal;
   • pedagoogika
   • või Sinu enda poolt pakutud valdkonnas valikkursusena või ülekoolilise vabaainena.
  • nimetad õppetegevust toetavad tegemised, milles oled valmis kaasa lööma;
  • lisad info, mida enda poolt veel oluliseks pead välja tuua.

Video maksimaalne pikkus on 3 minutit. Lisa video link (Youtube, Google Drive vms) kandideerimisavaldusse. Vaata ka meie artiklit Viimsi Teatajas (24.november 2017) ja värbamisvideot:

Tööle asumise aeg on 8. august 2018.

Juhul kui sa sellest nimekirjast ei leidnud valdkonda, mis Sulle oleks südamelähedane, kuid Sa soovid mingit põnevat ning vajalikku valikainet noortele anda, siis võta meiega kindlasti ühendust! Leiame, et 21. sajandi oskuste ja teadmiste arendamiseks on vajalik erinevate valdkondade ja inimeste koostöö.

Kui Sul on küsimusi, siis kirjuta karmen.paul@vgm.edu.ee või helista 56931918.